Pensioen in Amerika

In de Verenigde Staten van Amerika hanteren ze een ander sociaal zorgstelsel dan in Nederland. Er zijn verschillen in pensioenopbouw, maar ook als u reeds met pensioen bent en naar Amerika vertrekt zult u rekening moeten houden met veranderingen in uw huidige situatie. Hier worden de belangrijkste verschillen en veranderingen besproken.

Historisch en huidige opbouw

De AOW, een aanvullend pensioen van uw werkgever en de uitkering van lijfrente zijn typisch Nederlandse systemen. In Nederland bouwt u tussen uw 15de en 65ste levensjaar doorgaans 2% AOW recht op per jaar. Wanneer u naar Amerika verhuist en daar aan het werk gaat bent u niet meer verzekerd voor de opbouw van AOW en wordt u hierop gekort. Per jaar dat u niet in Nederland woont en werkt wordt er dus 2% ingehouden op uw pensioen.
U kunt uzelf wel vrijwillig extra bijverzekeren om dit te voorkomen. Dat kan maximaal voor een periode van tien jaar. Zie voor meer informatie hierover de link naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) onderaan deze pagina. Deze instantie regelt in Nederland onder andere de uitkering van AOW.

Toekomstige opbouw in Amerika

Als u in Amerika gaat wonen, en u stopt met de opbouw van een pensioen in Nederland, kunt u hier opnieuw beginnen met opbouwen.
Om in Amerika een pensioen te kunnen opbouwen moet u:
– in het bezit zijn van een permanente verblijfsvergunning
– werken voor een Amerikaanse werkgever
– belasting betalen in Amerika
– sociale lasten betalen in Amerika

Veranderingen in het pensioen

Wanneer u met pensioen gaat verandert er doorgaans al veel in uw inkomsten. Van het gebruikelijke salaris gaat u nu terug naar een AOW, eventueel aanvullend pensioen, uitkering van de lijfrente en als laatste uw eigen ingebrachte vermogen in de vorm van onder andere spaargeld of een huis. Een emigratie naar de Verenigde Staten van Amerika kan gevolgen hebben op uw pensioen. Het is handig om u hier van tevoren bewust van te zijn, zodat u niet onverwachts inkomen misloopt.
Als u reeds AOW ontvangt zult u dit in Amerika ook gewoon blijven ontvangen, omdat hier regelingen voor zijn getroffen.
In Nederland zijn het aanvullende pensioen en de lijfrente fiscaal aftrekbaar. Op het moment dat u naar het buitenland verhuist, vervalt dit voordeel, en zal u in de meeste gevallen ook belasting over dit vermogen af moeten dragen aan de Nederlandse Belastingdienst.

Uitzonderingen

Er zijn een aantal uitzonderingen gemaakt die ervoor zorgen dat u in bepaalde situaties wel uw recht op AOW behoudt. Deze uitzonderingen gelden wanneer u:
– voor studie of stage naar Amerika gaat
– door uw Nederlandse werkgever tijdelijk uitgezonden wordt
– voor de Nederlandse overheid naar Amerika toe moet

Tips

Naast de bovenstaande informatie is simpelweg sparen voor uw oude dag aan te raden. Dit spaargeld kan ervoor zorgen dat u minder tot geen financiële zorgen heeft wanneer u met pensioen gaat.
In Amerika kunt u zichzelf vanaf uw 65ste inschrijven bij ‘Medicare Health Insurance’. Deze zorgverzekering is er speciaal voor gepensioneerden en dekt hoge kosten voor zorg tijdens uw pensioen. Zie voor meer informatie onderstaande link.

Links

De Sociale Verzekeringsbank – Voor meer informatie over AOW en regelingen bij emigratie
Medicare – Amerikaanse overheidswebsite over Medicare